slide.jpg
slide.jpg
duz.jpg
duz.jpg
qala.jpg
qala.jpg

Bölgələr üzrə

Azərbaycanda sağlamlıq turizminin inkişafı üçün əlverişli olan iqlim rəngarəngliyi, müxtəlif mineral və termal su mənbələri, müalicəvi neft və vulkanik palçıqla və digər təbii ehtiyyatlar var. Bu da Azərbaycanda sağlamlıq turizminin inkişafına zəmin yaradır.