slide.jpg
slide.jpg
duz.jpg
duz.jpg
qala.jpg
qala.jpg

Naxçıvan

Klimoterapiya

Balneoterapiya

Naxçıvan – Spleoterapiya

Spleoterapiya üçün göstərişlər

  1. Predastma
  2. Bronxial astma I mərhələ, infeksion-allergik və atopik formalı yüngül, orta ağır dərəcəli 
  3. Bronxial astma I mərhələ, tənəffüs çatişmamazlığı l-ll mərhələ, ürək çatışmamazlığı I mərhələ.
  4. Bronxial astma I mərhələ, yanaşı xroniki qeyri-obstruktiv bronxit və xroniki pnevmoniya l-ll mərhələ  (remissiya fazası). 
  5. Xroniki bronxit astmatik komponentlə remissiya fazası. 
  6. Allergik rinosinusopatiyalar. 
  7. Pollinozlar. 

Ashabı-Kəhf mağarası

Azərbaycanın Naxçıvan şəhərindən təqribən 12 km uzaqlıqda, İlandağ ilə Nehecir dağı arasında yerləşən Ashabı-Kəhf təbii mağarası müqəddəs yerdir. Dünyanın nadir müqəddəs yerlərindən biridir. Eyni adlı yerin Kiçik Asiya və ya Fələstin ərazisində olması haqqında da qədim dini ədəbiyyatlarda, eyni zamanda müqəddəs Quranda da məlumat var. Lakin edilən ətraflı araşdırmalar göstərir ki, «Qurani-Kərim» də adı çəkilən müqəddəs yer yalnız Naxçıvana aiddir. Mağaranın quruluşu, təbii coğrafi şəraiti və başqa göstəriciləri buranın dünyanın ilk həyat bölgələrindən biri olduğuna sübutdur.